ANNICK ET JEAN CLAUDE TENDRESSE MATINALE LYRICS

(Jean-Claude)
Mwen lévé
Ou pa kouché koté an mwen
Oti ou yé
Mèm parfen'w pa épi mwen
Mwen rété, kouté wooo
Oti ou pasé, koté ou séré
Mwen la ka chèché'w

(Annick)
Lè mwen la
Pa ka okipé'w di mwen
Pa ka montré mwen tou sa mwen yé ba'w
Fò an pati pou ou pé réyalizé ki jan ou enmen mwen
Pé pa viv san mwen
Ahhhhhh ahahahaaaa

(Jean-Claude)
Douvan jou ou la sé pou rékonfò
Pipirit chanté mwen an tout chalè'w
Tandrès matinal ésansyèl pou mwen
Woooooo
Oti ou pasé, koté ou séré
Mwen la ka chèché'w

(Duo)
Jòdi-jou ou la é mwen ka chanté
Fò nou pran konsyans pou nou pé sové
Solèy ja kouché, lannuit ka tonbé
Soulajé, soulajé, soulajé
Pou nou pé rivé

Cuivres

(Duo)
Jodi-jou ou la é mwen ka chanté
Fò nou pran konsyans pou nou pé sové
Solèy ja kouché, lannuit ka tonbé
Soulajé, soulajé, soulajé
Pou nou pé rivé,
(Jean-Claude) : Rivééé woooo

(Jean-Claude)
Trankilman mwen désidé abandoné'w
Pou lésé'w najé an tout libèté
Ou rété, kouté woooo
Oti mwen pasé, koté mwen séré
Ou la ka chèché mwen

(Annick)
Ouuuu lè ou la
Pa ka okipé'w di ou
Pa ka montré ou tou sa ou yé pou mwen
Fò ou pati pou mwen réyalizé ki jan mwen enmé'w
Pé pa viv san ou
Ahhhhhh

(Jean-Claude)
Douvan jou ou la
Sé pou rékonfò
Pipirit chanté
Mwen an tout chalè'w
Tandrès matinal
Ésansyèl pou mwen

Woooooo
Oti mwen pasé, koté mwen séré, ou la ka chèché mwen

Solo saxophone, trompette, trombone cuivre

(Kè)......................................... (2 fwa)
Jou ouvè, jou ouvè
Fò'w lévé doudou
Ouvè zyé'w, ouvè zyé'w
Pou nou wè lanmou

............................................. (3 fwa)
Vivi vini
Tou piti
Vini vini
Tou prè mwen

............................................. (2 fwa)
Jou rouvè, jou rouvè
Fo'w lévé doudou
Ouvè zyé'w, ouvè zyé'w
Pou nou wè lanmou...

............................................ (4 fwa)
Vivi vini
Tou piti
Vini vini
Tou prè mwen