ไอซ์ ศรัญยู MEMORY HEART LYRICS

Memory card เล็กๆ บันทึกความทรงจำ
ทำอะไร จำอะไร เก็บใส่แผ่นข้างใน
เพลงดีๆ รูปดีๆ คลิ๊ป เบอร์โทรศัพท์
ไฟล์อะไร มีเท่าไร ก็เก็บอยู่ใน card

ก็แบบว่าเรื่องเดียวที่ต้องแคร์เป็นพิเศษ
ต้องเก็บเอาไว้ตรงนี้ ก็แบบว่าเรื่องเธอต้องดูแลให้ดีๆ
ห้ามตกหล่นไปไหน

เก็บใส่หัวใจฉันเอาเธอเก็บใส่หัวใจ
เก็บอยู่ข้างในฉัน save เอาไว้ไม่ให้ขาด
จะกี่ Hard disk ก็ยังไม่พอเท่า This heart
มีแค่นี้เองก็ไม่เคยเผื่อไปให้ใคร
อาจจะไม่ได้เจอหน้ากัน อยู่ห่างก็ยังเหมือนไม่ไกล
จะอยู่ที่ไหน ก็รู้ว่าฉันยังมีเธอ มีเธอใน Memory heart

Memory card เล็กๆ กิ๊กกะไบท์ใหญ่ๆ
ใช้ซ้ำๆ วนและเวียน เบื่อก็เปลี่ยนได้ใหม่
ไฟล์อะไรเกินจำเป็น ก็ลบทิ้งมันไป
มีเพียงเธอ ไฟล์ในใจ ที่ไม่เคย delete

ก็แบบว่าเรื่องเดียวที่ต้องแคร์เป็นพิเศษ
ต้องเก็บเอาไว้ตรงนี้ ก็แบบว่าเรื่องเธอต้องดูแลให้ดีๆ
ห้ามตกหล่นไปไหน

เก็บใส่หัวใจฉันเอาเธอเก็บใส่หัวใจ
เก็บอยู่ข้างในฉัน save เอาไว้ไม่ให้ขาด
จะกี่ Hard disk ก็ยังไม่พอเท่า This heart
มีแค่นี้เองก็ไม่เคยเผื่อไปให้ใคร
อาจจะไม่ได้เจอหน้ากัน อยู่ห่างก็ยังเหมือนไม่ไกล
จะอยู่ที่ไหน ก็รู้ว่าฉันยังมีเธอ มีเธอใน Memory heart

เก็บใส่หัวใจฉันเอาเธอเก็บใส่หัวใจ
เก็บอยู่ข้างในฉัน save เอาไว้ไม่ให้ขาด
จะกี่ Hard disk ก็ยังไม่พอเท่า This heart
มีแค่นี้เองก็ไม่เคยเผื่อไปให้ใคร
อาจจะไม่ได้เจอหน้ากัน อยู่ห่างก็ยังเหมือนไม่ไกล
จะอยู่ที่ไหน ก็รู้ว่าฉันยังมีเธอ มีเธอใน Memory heart

เก็บใส่หัวใจฉันเอาเธอเก็บใส่หัวใจ
เก็บอยู่ข้างในฉัน save เอาไว้ไม่ให้ขาด
จะกี่ Hard disk ก็ยังไม่พอเท่า This heart
มีแค่นี้เองก็ไม่เคยเผื่อไปให้ใคร
อาจจะไม่ได้เจอหน้ากัน อยู่ห่างก็ยังเหมือนไม่ไกล
จะอยู่ที่ไหน ก็รู้ว่าฉันยังมีเธอ มีเธอใน Memory heart