THE BEST 50 LOVE SONGS VOL. 1 จำเธอขึ้นใจ-เบิร์ด ธงไชย LYRICS

เมื่อลมพัดมา เมื่อดาวบนฟ้ามากมาย
และทุกครั้งหัวใจ ก็เรียกหา
เรื่องราวของเรา ภาพเก่าเหล่านั้นก็เข้ามา
จะรู้ไหมว่าฉันไม่เคยลืม

ตั้งแต่ที่เราจากกัน ไม่พบไม่ได้เจอ
เธอจะรู้ไหมฉันคิดถึงเพียงใด
ยิ่งวันที่รู้สึกเหงา อ้างว้างไม่มีใคร
อยากให้รู้ฉันคิดถึงเธอจับใจ

จากไปแสนนาน ตั้งแต่วันนั้นก็เลิกรา
ไม่รู้ว่ายังจำกันได้ไหม
แต่ตัวฉันเอง กลับจำเธอนั้นได้ขึ้นใจ
ก็เพราะทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ.....คนเดียว

( ซ้ำ )

ก็เพราะทั้งหัวใจฉันมีแต่เธอคนเดียว