จอยซ์-พริบพรี 03 เป็นบ้างไหม LYRICS

ในวันที่ฟ้านั้นไม่มีฝน หรือว่ามีแต่ฝน ก็นึกถึงแต่เธอ นึกถึงแต่เธอ
วันที่รถเต็มถนน หรือรถโล่งถนนก็นึก

ไม่รู้เหมือนกันจะทำอย่างไรไม่ให้นึก ก็มันเป็นซะอย่างนั้น
ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉัน

แจกันบนโต๊ะจะมีดอกไม้ หรือไม่มีดอกไม้ ก็นึกถึงแต่เธอ นึกถึงแต่เธอ
ไม่ว่าไปเที่ยวที่ไหน หรือไม่ได้ไปไหนก็นึก

ไม่รู้เหมือนกันจะทำอย่างไรไม่ให้นึก ก็มันเป็นซะอย่างนั้น
ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉัน

เธอเป็นบ้างไหม ตั้งแต่วันนั้นที่เจอะกัน แล้วเธอมีอาการแบบนี้ไหม
เธอเป็นบ้างไหม ตั้งแต่วันนั้นที่สบตา โลกทั้งโลกทั้งใบดูสดใส

เธอเป็นบ้างไหม ตั้งแต่วันนั้นที่เจอะกัน แล้วเธอมีอาการแบบนี้ไหม
เธอเป็นบ้างไหม ตั้งแต่วันนั้นที่สบตา โลกทั้งโลกทั้งใบดูสดใส

ในคืนที่เห็นดวงดาวเต็มฟ้า หรือว่าเห็นแต่ฟ้า ก็นึกถึงแต่เธอ นึกถึงแต่เธอ
ในคืนที่ฉันเปิดตา หรือว่าฉันหลับตาก็นึก

แต่หน้าเธอ