JIMI NGUYEN MOT HINH DUNG LYRICS

Hình dung em xinh cho ta ngất ngây
tim ta như khắc sâuì em đang bước theo.
Hình dung em mơ cho ta thú vui
hơn hàng triệu ngàn đồ chơi trên thế gian.
Hình dung em ngoan không tiêu tan
khi em phương xa mà hình dung luôn với ta.
Hình dung hân hoan cho ta sống vui
nơi đâu ta đi cầu mong cho ta có đôi.
Hình dung em tươi như tia sáng soi
lung linh mặt trời làm màn đen kéo đi ôi!
.Hình dung em yêu cho ta ấm êm
khi nào em ra đi Tình ta đau.
Vì cuộc đời lệ thuộc vào duyên số
là kẻ đến sau nay ta khổ đau
hôm sau ta đi ngược thời gian cho nay
ta xin em không đổi thay cho ta vẫn yêu hoài.
Hình dung em yêu còn tan đi nỗi lo
nơi đâu ta đi là như em vẫn kế bên ôi!
Hình dung bao la vơi đi xót xa
khi cuộc đời này là ta mơ đến em ôi
Hình dung em yêu.
Hình dung em yêu.
Cho cuộc đời này là hình dung ta bỗng yêu ôi
Hình dung em yêu.
Vì cuộc đời lệ thuộc vào duyên số là kẻ
đến sau nay ta khổ đau hôm sau
ta đi ngược thời gian cho nên ta xin em không
đổi thay cho ta vẫn yêu hoài.
Một hình dung.
Một hình dung.
Hình dung em yêu còn tan đi nỗi lo.
Nơi đâu ta đi là như em vẫn kế bên ôi
Hình dung bao la vơi đi xót xa
khi cuộc đời này là ta mơ đến em ôi!
Hình dung em yêu
hình dung em yêu
cho cuộc đời này là hình dung ta
bổng yêu ôi
hình dung em yêu
hình dung em yêu
Cho cuộc đời này là hình dung ta vẫn yêu .