ทัช แค่ดิน LYRICS

แค่ดิน
ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง
Aดนตรี 8 Bars..7...
8... ทุกทุกอย่าง
ในชีวิต ของฉันที่มี
พลีให้เธอ หมดสิ้นแล้ว
ด้วยความจริงใจ
เธอเคยบอก ว่าความรักที่ฉัน ให้ไป
มันมากมาย มีค่าเทียม เท่า-ฟ้า
แต่แล้วเธอ
ได้เจอใครที่เธอ พอใจกว่า
ในพริบตา เธอก็มา ทิ้งกัน
จากเคยชื่นชม จากเคยสำคัญ
เปลี่ยนเป็นฉัน มีค่าเพียง แค่ดิน
แค่ดินก้อนเดียว
ที่ไม่มี ค่าพออะไร
หมดความหมาย ให้เธอขว้างปา ตามใจ
หมดความสำคัญ ก็เลย หมดรักกันไป
ได้เป็น แค่ดิน ก้อนเดียวเท่านั้น
ดนตรี 8 Bars..7...
8... ทุกทุกอย่าง
จบไปแล้ว ในใจ ของเธอ
ตรงข้ามกัน กับใจฉัน ที่ยังต้องการ
ทุกทุกสิ่ง แหลกสลาย จนใจร้าวราน
ทรมาน เธอไม่เคย จะรู้
ก็เพราะเธอ
ได้เจอใครที่เธอ พอใจกว่า
ในพริบตา เธอก็มา ทิ้งกัน
จากเคยชื่นชม จากเคยสำคัญ
เปลี่ยนเป็นฉัน มีค่าเพียง แค่ดิน
แค่ดินก้อนเดียว
ที่ไม่มี ค่าพออะไร
หมดความหมาย ให้เธอขว้างปา ตามใจ
หมดความสำคัญ ก็เลย หมดรักกันไป
ได้เป็น แค่ดิน ก้อนเดียวเท่านั้น
แค่ดินก้อนเดียว
ที่ไม่มี ค่าพออะไร
หมดความหมาย ให้เธอขว้างปา ตามใจ
หมดความสำคัญ ก็เลย หมดรักกันไป
ได้เป็น แค่ดิน ก้อนเดียวเท่านั้น