TRANCE ZIZTOR TRANCE ZIZTOR - 03 - ค่าเท่ากัน LYRICS

ปัญหา มันอยู่ตรงไหน ที่ฉันหรือที่ใจของเธอ
ที่รัก มันอะไรหรอ เธอร้ายกับฉันทำไม

* นับวัน ยิ่งดูเธอไม่เหมือนเก่า อยากบอกอะไรฉันหรือเปล่า ว่าทำไม

** ถ้าเพียงคนเดิมๆ ไม่ค่อยเร้าใจ อยากจะมีใครๆ ที่น่ารักกว่า
ก็บอกกันมาจะได้ช้ำให้มันจบไป
ก็เมื่อใจคนเราไม่จริงเหมือนก่อน อย่าอาลัยอาวรณ์คนที่เขารักจริงยิ่งกว่าใคร
เจ็บแบบไหนมันก็ค่าเท่ากัน

ปัญหา มันอยู่ตรงไหน ที่ใจของเธอหรือว่าที่ฉัน
เลวร้าย ลงไปทุกวัน สุดท้ายรักมันจะอย่างไร

(ซ้ำ * , **)

(ซ้ำ * , **)