GADGET VAGEN TILL GRAVEN LYRICS

Låsta dörrar en krossad man
Nedtryckt av den jävla statens hand
Inget hopp, förkortat liv
Fast i en cell vad skal du bli
En förkastad man med en straffad hand
Inget hopp, förkörtat liv
Vägen till graven är inte så lång nu
Med snaran runt halsen ser du tillbaka på dit liv
Vad fan skulle du ha ändrat på?