031 ผู้ทน LYRICS

ผู้ทน
แลมาแลดูกัน ว่าท่านผู้แทนเขาจะเฮ็ดอีหยัง
แลมาแลดูกัน ว่าท่านผู้แทนเขาจะโซ้ยอีหยัง

* อย่างคําคุยคําหาเสียง
เฮามาคอยดูว่าเขาจะเบี่ยงบ่ายไหม
ยุบหนอพองหนอเมืองไทย
เฮาเลือกแบบไหน เฮาก็จะได้แบบนั้น

แลมาแลดูกัน ราคาข้าวประกันจะสักเท่าใด
แลมาแลดูกัน ราคานํ้ามันจะลดลงเท่าไร

อย่างคําคุยคําหาเสียง
เห็นเป็นแค่เพียงธุรกิจใช่ไหม
สงสารคนที่ดีจริงใจ
อยากเข้าไปรับใช้แต่เป็นได้แค่ฝัน

เพราะเงินไม่มีจะแจก
ถึงบารมีจะมากมาย
เพราะเงินไม่มีจะแจก
ถึงคุณธรรมจะมากมาย
เงินไม่มี เงินไม่มี อดเป็นผู้แทน
มีความดี มีคุณธรรม ยังอดเป็นผู้แทน

แลมาแลดูคน หมู่เฮาผู้ทนประชาชนเป็นหยัง
แลมาแลดูคน หมู่เฮาผู้ทนนั้นจะโซ้ยอีหยัง

เบื่อคําคุยคําหาเสียง
เฮามาคอยดูว่าเขาจะเบี่ยงบ่ายไหม
ยุบหนอพองหนอเมืองไทย
เฮาเลือกแบบไหน เฮาก็จะได้แบบนั้น

แลมาแลดูกัน จะหาหลักคํ้ายันชีวิตได้อย่างไง
แลมาแลดูกัน จะแทงหวยรัฐบาลอีกได้นานเท่าใด

เบื่อคําคุยคําหาเสียง
ขอมีแต่เพียงให้พอกินได้ไหม
ให้คนเห็นว่าประชาธิปไตย
คือส่วนหนึ่งของคนไทยไม่ใช่การเล่นกล

เพราะเงินไม่มีจะแดก
หนี้สินอีรุงตุงนัง
เพราะเงินไม่มีจะแดก
รายได้ไม่พอประทัง
เงินไม่มี เงินไม่มี ได้เป็นผู้ทน
เลือกผู้แทนเป็นผู้แทน ประชาชนผู้ทน

ประชาชนคนเดินดิน กินข้าวแกง
ตะวันโด่งแดงท้องแห้งแหงแก๋
พี่น้องพ่อแม่ยํ่าแย่พอกัน
นึกถึงวันๆ ไปหย่อนบัตรลงตู้
โยบายสวยหรู ผู้แทนผู้ทน
ผลประโยชน์ของคน ผลประโยชน์ของใคร
ครับ