เบน ชลาทิศ มือ HANDS LYRICS

นานแค่ไหน จำได้ไหม
ที่เรานั้นเดินร่วมทางกันไกลแสนไกล มาด้วยกัน
จากหนึ่งเป็นร้อย หนึ่งเป็นล้าน
อุปสรรคและขวากหนามที่เราพ้นผ่าน ด้วยมือเธอและฉัน

ฉันนั้นรู้ว่าต้องพบอะไร
บนทางเดินนับจากนี้ที่แสนจะกว้างใหญ่
แต่ฉันมั่นใจ
ตราบใดที่เรามีกันและกัน

มือของฉันจะจับมือเธอ และกุมเอาไว้ให้มั่น
ไม่ว่าจะทุกข์จะสุข แต่เราจะมีกัน
ร่วมทางเดินเคียงข้างไป

ใจของฉันจะผูกใจเธอ ไม่ว่าจะนานแค่ไหน
จะเติบโตด้วยกัน จะผูกพันด้วยใจ
และเดินไปสู่จุดหมายด้วยกัน

ฉันก็รู้ว่าต้องพบอะไร บนทางนับจากนี้ที่แสนจะกว้างใหญ่
แต่ฉันมั่นใจ ตราบใดที่เรามีกันและกัน

มือของฉันจะจับมือเธอ และกุมเอาไว้ให้มั่น
ไม่ว่าจะทุกข์จะสุข แต่เราจะมีกัน
ร่วมทางเดินเคียงข้างไป

ใจของฉันจะผูกใจเธอ ไม่ว่าจะนานแค่ไหน
จะเติบโตด้วยกัน จะผูกพันด้วยใจ
และเดินไปสู่จุดหมาย ด้วยกัน

มือของฉันจะจับมือเธอ ไม่ว่าจะนานแค่ไหน
จะเติบโตด้วยกัน จะผูกพันด้วยใจ
และเดินไปสู่จุดหมาย...ด้วยกัน

จะเติบโตด้วยกัน จะผูกพันด้วยใจ
และเดินไปสู่จุดหมาย
....ด้วยกัน