NAT MYRIA BEAUTIFUL LOVE LYRICS

ใครอาจมองคำว่ารักในแง่ร้าย วันที่ความรักจบ
ฉันไม่เถียงว่าความรักมีด้านลบ แต่ก็มีมุมสวยงาม

รักมักทำให้เราเจ็บช้ำ แต่บางครั้ง ทำให้เรามีรอยยิ้ม
ไม่มีความรักก็คงไม่มีชีวิต ก็ความรักเป็นชีพจรของหัวใจ

ตราบที่ร่างกาย มันยังเต้นอยู่ รักก็คือชีวิตจิตใจ
ตราบที่หัวใจ มันยังเต้นต่อ
จะดีร้ายหัวใจก็ยังจะขอ มองว่ารัก ช่างงดงาม

ฉันไม่คิดว่าชีวิตสิ้นสุดแล้ว
เพียงเมื่อความรักตาย
ฉันไม่คิดมองว่ารักเป็นเรื่องร้าย
จากอะไรที่พบมา

รักมักทำให้เราเจ็บช้ำ แต่บางครั้ง ทำให้เรามีรอยยิ้ม
ไม่มีความรักก็คงไม่มีชีวิต ก็ความรักเป็นชีพจรของหัวใจ

ตราบที่ร่างกาย มันยังเต้นอยู่ รักก็คือชีวิตจิตใจ
ตราบที่หัวใจ มันยังเต้นต่อ
จะดีร้ายหัวใจก็ยังจะขอ มองว่ารัก ช่างงดงาม

รักมักทำให้เราเจ็บช้ำ แต่บางครั้ง ทำให้เรามีรอยยิ้ม
ไม่มีความรักก็คงไม่มีชีวิต ก็ความรักเป็นชีพจรของหัวใจ

ตราบที่ร่างกาย มันยังเต้นอยู่ รักก็คือชีวิตจิตใจ
ตราบที่หัวใจ มันยังเต้นต่อ จะดีร้ายหัวใจก็ยังจะรัก
ตราบที่ร่างกาย มันยังเต้นอยู่ รักก็คือชีวิตจิตใจ
ตราบที่หัวใจ มันยังเต้นต่อ จะดีร้ายหัวใจก็ยังจะรัก
ตราบที่ร่างกาย มันยังเต้นอยู่