DAN TRUONG PHU DU LYRICS

Em sống như loài bướm hoa
Em sống hoang đàng tựa mây gió
Em muốn em là vầng sao sáng chỉ yêu mình tôi.
Em mãi đi tìm mọi chốn vui
Không biết nơi nào là tăm tối
Em bước chân vào chợ hương phấn đánh rơi tình yêu.

Ôi em say, em quay, em cuồng dẫu biết nước mắt
Trong phiêu linh thăng hoa men thuốc đê mê bay bay
Em như con thiêu thân bay vào cơn lốc chất ngất
Em không tin không yêu em muốn vui trong đam mê.

Có những khi em buồn đánh phấn đi tìm vui
Đến lúc cơn mê tàn mới thấy sao buồn hơn
Tháng với năm quay cuồng sống thú vui phù du
Lúc xác thân ê chề mới tiếc tâm hồn hoa.