[CZ]TATTOO COLOUR โรคจิต LYRICS

จะมองและลองดูเธอละอาย
ยิ่งมองยิ่งกลายจะพลอยดูคล้าย

*โรคจิตคอยแอบมองให้เธอมีรอยยิ้ม
นอกจากเธออยากทำให้ทุกๆคนเห็น

คิดผิดบางอย่าง คงไม่ทันระวังเห็น
อ๊ะ อะ อา อ่าว เธอ จะทำให้คนยิ้มได้

ทำให้ใครวุ่นวาย และเธอมันยังไม่สาย
ถ้าเธอจะทำ ฉันขอให้เปลี่ยนใจ

เมื่อเธอลองมองลงไปจะเข้าใจ
ให้เธอลองมองลงไปจะรู้ทำไม

ทำไมอย่างงั้นอะ ทำไมอย่างงั้นอะอา
ทำไมอย่างงั้นอะ ทำไมอย่างงั้นอะอา
ไม่ทันระวังเธอช่างน่าอาย
เธอทำให้ชายทุกคนดูคล้าย