INSIDE ZENTRADY สักวัน LYRICS

ได้ยินว่าเขาสับสน ผ่านทุกที่ต้องอดทน
เรื่องราวที่มีอยู่ล้นจนต้องร้องไห้
เหนื่อยเกินจะยิ้มให้ใคร
เจ็บจนลืมความสดใส
เรื่องราวนั้นช่างมากมายในใจของเขา
ฉันรู้ว่าเขานั้นเข้าใจและกำลังลุกยืนขึ้นใหม่
ฉันภาวะนาทุกทุกคืนของให้เขานั้นสู้ไหว

*ทนทนไว้ใจเอย
อย่าห่วงเลยซักวันจะดี
อย่าอ่อนแออย่าล้มตอนนี้
ทนทนไว้นะใจ

ได้ยินเพลงนี้ใช่ไหม ฝากให้เธอแทนกำลังใจ
ผ่านทุกข์ที่มันเลวร้ายนี้ไปด้วยดี
ฉันเชื่อว่าเธอนั้นเข้าใจและกำลังลุกข้นใหม่
ฉันภาวะนาทุกทุกคืนของให้เธอนั้นสู้ไหว
ซ้ำ* solo ซ้ำ*