דין דין אביב אדם LYRICS

אדם רואה אל תוך אדם
גלים עולים מתוך הים
עלה נושר אל תוך עלה

רואה אני אל תוך אני
שמעת את קולות רוחי
רוחי עולה מתוך תוכי

מילה באה מתוך מילה
קולי נמשך אל הדממה
שומעת מהאדמה