MASSIMO MOJE DA I MOJE NE LYRICS

ne mogu ja
sve tajne skrivene iz prošlosti
tebi pružiti na dlan
ne mogu ja
iz svoje kože na tren izaći
kad dobro znam što mogu dat'
jedino moje da i ne
dajem ti najiskrenije
moje da i moje ne su zvijezde vodilje
uvijek kad me srce izdaje a pamet savjet kupuje
moje da i moje ne
govore da znam
tamo gdje mudrost brzo putuje
sreća ostavlja svoj trag
jedino moje da i ne
dajem ti najiksrenije
ne mogu ja
biti ono što bi željela da bi me više voljela
ne mogu ja
samom sebi biti nevjeran kad dobro znam što osjećam
jedino moje da i ne
je ono što dajem od sebe
moje da i moje ne su zvijezde vodilje
uvijek kad me srce izdaje a pamet savjet kupuje
moje da i moje ne
govore da znam
tamo gdje mudrost brzo putuje
sreća ostavlja svoj trag
jedino moje da i ne (jedino moje)
je ono što dajem od sebe
moje da i moje ne
je ono što dajem od sebe
moje da i moje ne su zvijezde vodilje
uvijek kad me srce izdaje a pamet savjet kupuje
moje da i moje ne
govore da znam
tamo gdje mudrost brzo putuje
sreća ostavlja svoj trag
jedino moje da i ne
je ono što dajem od sebe
moje da i moje ne
je ono što dajem od sebe