YASAR YASAR O'NUN VEDASI LYRICS

Çok mu kolay bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Ellerin eskisi gibi beyaz mý
Bana bunları o ellerle mi yazdın
Ah yeniden baþlamalý dersen
Zamaný var bekle beni dersen
Beklemek eskisi gibi kolay mý
Zaman geçmiyor zaman yalan mý
Yine karþýlaþýrýz dünya küçük
Aþkýn büyük
Mevsimler dönünce yaza
Kuþlar döner piþman
Simdi sen mi ben mi
Kim suçlu kimse yar
Voltalar atýyorlar
Ýçimde piþmanlýklar
Simdi sen mi ben mi
Kýydýlar ikimize
Çok mu kolay bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Sen ne yazarsan yaz ey sevgili
Mektupla biten ömrümce sürmeli
Yok sensiz olmaz