ปาน ธนพร รักกว่าหัวใจ LYRICS

สุดมือเอื้อมคว้า สุดตาลับไกล
หยุดความเคลื่อนไหว...ยากเย็นหนึ่งคืนที่ฝัน
หนึ่งวันที่เป็น ต่าง...เดินรวมหัวใจ

ฟ้ากับน้ำ น้ำกับฟ้า เสียงบอกลา สุดท้าย...

ฉันรักเธอ กว่าหัวใจ รักกว่าร่างกาย
รักจะไม่ตาย แม้ต้องร้างลา
เราจะพบกัน ตรงเส้นขอบฟ้า
รักเกิดมา เพื่อเป็นนิรันดร์

ผูกพันธ์ซ่อนเร้น ก่อเป็นน้ำตา
หลั่งมาช้าๆ...เนิ่นนาน
แด่ความรักแท้ แด่ความร้าวราน
จาก...ลากันแค่กาย

ฟ้ากับน้ำ น้ำกับฟ้า เสียงบอกลา สุดท้าย...

ฉันรักเธอ กว่าหัวใจ รักกว่าร่างกาย
รักจะไม่ตาย แม้ต้องร้างลา
เราจะพบกัน ตรงเส้นขอบฟ้า
รักเกิดมา เพื่อเป็นนิรันดร์

ฉันรักเธอ กว่าหัวใจ รักกว่าร่างกาย
รักจะไม่ตาย แม้ต้องร้างลา
เราจะพบกัน ตรงเส้นขอบฟ้า
รักเกิดมา เพื่อเป็นนิรันดร์

รักเกิดมา เพื่อเป็น นิรันดร์...