BAKERY LOVE 5 ดวงตาของเธอ - สายชล ระดมกิจ LYRICS

ดวงตาของเธอ คอยบอกกับฉันเสมอว่าเธอคือทุกอย่าง
จะให้ทำอะไรฉันยอมทำทุกทาง ขอเพียงสิ่งเดียว
คือรอยยิ้มของเธอ ที่อยากให้มีเสมอเธอคือที่ยึดเหนี่ยว
และคอยเติมให้ใจของฉันไม่แห้งเหี่ยว
แม้วันที่เจ็บ หรือว่าต้องโดดเดี่ยว

หลับตาลงให้ตัวฉันได้กล่อมเธอ สิ่งใดๆที่เธอฝันจะเจอะเจอ
หากยังมีฉันจะหาและพามาให้เธอ
ไม่ว่าจะเป็นดวงดาวเป็นเมฆขาวลอยอยู่ไกล
จะพาไปเก็บมาไว้ใกล้ๆเธอ
หากคนดีหลับตอนนี้รับรองว่าต้องเจอ กับสิ่งที่ฝัน