OST.ละครดัง 4 เจ้าสาวที่กลัวฝน LYRICS

เหตุอันใด พอความรักเธอเริ่มต้น ชายทุกคน หลีกไกล
เหตุอันใด เธอเคย คิดดูหรือไม่ ใครล้อมกรอบตัวเอง
ตั้งข้อแม้ รักเสียมากมาย จะมีชายใดเป็นได้ดัง
เช่นกฎเกณฑ์ เธอวางไว้ใครบ้าง จะมีทาง เป็นชายของเธอ
เธอเห็นใคร ไยถึงต้องหลอกตัวเอง

ใจเธอเอง คิดกลัวทุกอย่าง
บางครั้งเธอ เต็มใจ แต่กลัว
เปรียบเธอเป็น คนกลัว ฝนที่เย็นฉ่ำ
กลัวฝนทำ เธอเปียกปอนไป

หากเธอคิด พบรักที่ชื่นฉ่ำ อย่ามัวทำ ตัวเองมืดมน
อย่ากลัวฝน เพราะฝน นั้นเย็นฉ่ำ อย่ามัวทำ
ตามความคิดเดิม ลองคิดดู ลองหาทางสู้กับฝน
ท้องฟ้าใส ยามฝนซา เปียกปอนกันมา กลับแห้งไป
ความรักนั้น ต้องมั่นใจ ฝากใจให้รักชักนำ

หากเธอคิด พบรักที่ชื่นฉ่ำ อย่ามัวทำ ตัวเองมืดมน
อย่ากลัวฝน เพราะฝนนั้นเย็นฉ่ำ อย่ามัวทำ ตามความคิดเดิม
ลองคิดดู ลองหาทางสู้กับฝน

ท้องฟ้าใส ยามฝนซา เปียกปอนกันมา กลับแห้งไป
ความรักนั้น ต้องมั่นใจ ฝากใจให้รักชักนำ
หากเธอคิด พบรักที่ชื่นฉ่ำ อย่ามัวทำ ตัวเอง มืดมน
อย่ากลัวฝน เพราะฝน นั้นเย็นฉ่ำ อย่ามัวทำ ตามความคิดเดิม

หากเธอคิด พบรักที่ชื่นฉ่ำ อย่ามัวทำ ตัวเองมืดมน
อย่ากลัวฝน เพราะฝนนั้น เย็นฉ่ำ