SYNKRONIZE-UNDERSTAND LYRICS

เข้าใจ (ost.หมู่บ้านเศรษฐศิริ) Synkronize faet chatchanok

บอกกับตัวเองทุกครั้งว่าเราจะไม่พลั้งหลงทาง

ให้ความต่างเป็นข้ออ้างแบ่งแยกทางระหว่างสองเรา

บอกกับตัวเองทุกวัน จะมีกันและกันไม่เปลี่ยน
แม้เวลาจาหมุนเวียนนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กัน

ปล่อยใจให้ล่องลอย เปิดออกไปยอมรับความต่าง เว้นที่ว่างแต่ไม่ห่าง

จนความต่างแยกเราจากกัน

ปล่อยใจให้ล่องลอยเปิดออกไปยอมรับ

สิ่งที่เป็น เปิดรับกิบสิ่งที่เห็นว่าเราเป็นแค่คนสองคน

**ความรัก ก็เป็นแบบนี้มีทุกข์บ้างที่สุขแม้เศร้าก็ดีกว่าอยู่เหงาๆ

เพราะว่าเรามีคนร่วมเศร้าทั้งสองคน
ให้ความรักเป็นตัวเราถึงจาเหงาไปหน่อย

ก็คงจาไม่บ่อยจนมากไป แค่พอให้ใจสองใจ ได้คิดถึงกัน(คิดถึงกัน) บ้างก็ดี

ให้ความรักนำทาง ให้เรากลับมาเหมือนเดิม

กลับมาเติมความเข้าใจให้เดินเคียงข้างกันอีกครั้ง