ANFALL ÖPPNA ÖGON LYRICS

Vägen till sanning är svår och hård
Blödande sår av de brott ni begått
Vägled oss mot ljusare stunder
Så vi åter ett fritt europa kan beundra

Dödens änglar entrar våran jord
Straffar de skyldiga som förgiftar vårt blod
Vanmakt, exploatering och total apati
Förgiftade frukter av mänsklighetens idioti

Öppna ögon ser vad som är sant
Den svartaste sol uppenbarar sig vid horisontens kant
Gudar och hjältar tillsammans har fallit
Vedervärdiga parasiter på satan har kallar

Hör valkyriors dödssång, hör gudarnas rop
Givmildhet och förståelse äger här ej rum
Striden pågår från gryning till natten
Floder fylls av blod och döda soldater

Från varje stad så höjer man svärd
Förrädarnas list har lämnat vår värld
Välkommen till utsträckta dödsfält
Av förrädarnas blod är marken täckt