บอย ตรัย -จะได้เจออีกไหม จะได้เจออีกไหม OST เฟรนชิพเธอก LYRICS

ต่อจากนี้คงไม่มี เ ธ อ กับฉัน
สุดท้ายแล้ว เ ร า ก็คงต้อง จ า ก กัน
เรื่องราวในวัน พ รุ่ ง นี้
จะ เ ป ลี่ ย น ไปแค่ไหน
จะ พ บ อะไรไม่รู้ ฉั น เองยังหวั่น
แต่สิ่งที่ รู้ ตอนนี้คือ ใ จ ของฉัน

ไม่ว่าวัน พ รุ่ ง นี้
นั้นจะ เ ป็ น อย่างไร
บอก เ ธ อ ไว้ว่าฉัน
คง ลื ม เธอไม่ได้ คงคิดถึง เ ธ อ
และมี เ ธ อ อยู่ในใจ..เสมอ

เมื่อนึกถึงวัน ดี ดี ที่ผ่านมา
ก็อยากจะย้อนวัน เ ว ล า ไปอีกครั้ง
ถึงแม้ว่าจากนี้ เ ร า จะไม่ได้เจอ
แต่ รู้ เอาไว้เสมอแม้เราจะ ห่ า ง
แต่สิ่งที่จะ ไ ม่ เปลี่ยนคือ ใ จ ของฉัน

ไม่ว่าวัน พ รุ่ ง นี้
นั้นจะ เ ป็ น อย่างไร
บอก เ ธ อ ไว้ว่าฉัน
คง ลื ม เธอไม่ได้ คงคิดถึง เ ธ อ
และมี เ ธ อ อยู่ในใจ..
ความรู้สึกว่า รั ก ที่ฉันมีต่อ เ ธ อ
จะ เ ก็ บ ไว้เสมอ
ไม่ว่า น า น เท่าไหร่
และหัวใจจะ ร อ ไม่ว่าเรา
จะได้ พ บ กันอีกไหม ..

ไม่ว่าวัน พ รุ่ ง นี้ จะเป็นอย่างไร
บอก เ ธ อ ไว้ว่าฉัน
คง ลื ม เธอไม่ได้ คงคิดถึง เ ธ อ
และมี เ ธ อ อยู่ในใจ..

ความรู้สึกว่า รั ก ที่ฉันมีต่อ เ ธ อ
จะ เ ก็ บ ไว้เสมอ ไม่ว่า น า น เท่าไหร่
และหัวใจจะ ร อ ไม่ว่าเรา
จะได้ พ บ กันอีกไหม ..

ความรู้สึกว่า รั ก ที่ฉันมีต่อ เ ธ อ
จะ เ ก็ บ ไว้เสมอ ไม่ว่า น า น แค่ไหน
และหัวใจจะ ร อ ไม่ว่าเรา
จะได้ พ บ กันอีกไหม ..