02 แร้งคอย LYRICS

ณ.ที่แห่งนี้เคยมีแร้งคอยเฝ้าจับจ้องมองผู้คนล้มหายคือผู้เดินทางรอนแรมสัญจรจะข้ามป่าเขา..ดงพญาไฟอันมีสายน้ำทอดยาวสุดตามีทิวเทือกผาท้าทายแดดลมนุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอย....ดนตรี...........ณ.ที่สายฝนกระทบหน้าผาแว่วสกุณาบินมาร้องเพลงขับกล่อมกันเองชีวิตพงไพรใครเล่าเข้าใจชีวิตบรรเลงช่างเหมือนสายน้ำทอดยาวสุดตาเหมือนทิวเทือกผาท้าทายแดดลมนุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอย....ดนตรี..........หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอยคอย ๆ ๆ ๆ คอย ๆ ๆ ๆคอยอย่างอีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอยปล.ขอคอร์ดหน่อยนะครับ