ПРОПАГАНДА ТАЗИ ЯРОСТ LYRICS

Тази ярост

1/ Огън и мрак в душата ми пълзят,
(Мъртви реки в този свят текат.)
Не мога да спирам вечно в мен гнева,
(Сиви мъгли не ще ме задушат.)
Всеки миг тук ме кара да крещя,
(Как слепотата вън да издържа?)
Оставя ме всеки порив на яростта
Без контрол пак.

2/ Всеки сам реже своя клон.
(Кръвта ми - фитил - не спира да кипи)
Никой не търси смисъла защо.
(Пясък и пръст във твоето око)
Играе послушно ролята и спи.
(Подлостта да се накараш да мълчиш)
Стискай дълбоко истината в теб,
със контрол и страх.
Chorus:
Не, не мога да спра във мен порива да крещя,
Дълго да издържа - този яростен вик;
Огън и мрак във мен, не искам да търпя,
няма да издържа.

Тази ярост бликва вътре в мен. (3)
Тази ярост, без контрол. (4)

Вечно ме учат само да мълча
(Ври всяка дума в моята душа)
Ден след година трупат се лъжи
(Лава от яд в главата ми кипи)
Писна ми от тази роля в ъгъла,
(Насън всяка нощ запалвам аз света)

Всяка истина в мен днес крещи -
Без контрол и страх.
Не, не мога да спра във мен порива да крещя,
Дълго да издържа - този яростен вик;

Огън и мрак във мен, не искам да търпя,
няма да издържа.
Тази ярост бликва вътре в мен. (3)
Тази ярост, без контрол. (4)

Огън и мрак в душата ми пълзят
Не мога да спирам вечно в мен гнева
Как слепотата вън да издържа
Оставя ме всеки порив на яростта
Вечно ме учат само да мълча
Ден след година трупат се лъжи
Писна ми тази роля в ъгъла
Всяка истина в мен днес крещи
Без контрол...
Тази ярост, без контрол. (4)