משה כהן אבינו במרומים LYRICS

אבינו במרומים
מלא ברחמים
תפילה אני נושא אליך
בדרך אלוקים
לילות וגם ימים
אלך בדרך לפנייך
לך אומר תודה
נתת לי אישה
וגם ילדה יפה כמו פרח
כל עוד אני נושם
אגיד ברוך השם
את תורתך אשמור לנצח

את עיני אתה פוקח
רק בך אני בוטח
את הלב אני מולך פותח
את חיי אתה נתת
ועלי תמיד שמרת
זאת אני אף פעם לא שוכח

את כל הנשמות
תשמור ממלחמות
מחל לנו ברחמיך
ואם לנו תסלח
אז נתחזק כל כך
ותתגאה בכל בניך
ביחד או לבד
בדרכך נצעד
נישא תפילה גדולה אליך
שהלוואי לעד
נלכה יד ביד
לירושלים לברכך