MOON MOON LYRICS

ชื่อเพลง / Song : Moon อัลบั้ม / Album : Midnight
ศิลปิน / Artist : Moon ค่ายเพลง / Label : GMM

ในคืนที่มันโหดร้าย ไม่มีแสงใดๆที่จะพอให้เห็นทาง
สิ่งหนึ่งที่เป็นความหวัง ไม่เคยทิ้งเราไป แม้ว่าฟ้าจะมืดมน

* อาจดูว่าห่างหายจากไป เป็นแค่ดาวที่แพ้ ให้เงามืดดำเบื้องบน
อาจดูเป็นเศษเสี้ยว บดบัง ด้วยค่ำคืนร้ายๆ
แต่จะยังไง จะกลับเต็มดวง

** อีกหน ไม่ยอม พ่ายแพ้
กลับมา สดใส อีกครั้ง ... ฟ้าไม่เคยสิ้นความหวัง

ในวันที่ใจมันท้อ มันหมดเรี่ยวแรงไป ไม่มีใครช่วยชี้ทาง
แต่เราจะมีความหวัง ที่มันไม่เคยตาย แม้ในใจ จะมืดมน

* อาจดูว่าหนักหนา โหดร้าย ทำอย่างไรก็แพ้ หัวใจมืดดำของคน
อาจดูว่าเหนื่อยล้า อ่อนแอ ด้วยเรื่องราวร้ายๆ
แต่จะยังไง จะกลับคืนมา

** อีกหน ไม่ยอม พ่ายแพ้
กลับมา หยัดยืน อีกครั้ง ... ฉันไม่เคยสิ้นความหวัง

** ชีวิต ไม่ยอม พ่ายแพ้
กลับมา หยัดยืน อีกครั้ง ... ฉันไม่เคยสิ้นความหวัง