RS.บอกเลิก AM FINE 05 ผู้หญิงใจง่าย LYRICS

ยอมรับ เคยรักเธอจนหมดใจ
ไม่เคยคิดจะแบ่งใจ หรือเผื่อใจมาก่อน
เธอรู้ เธอก็เลยทำตัวได้ใจ
ไม่เคยง้อไม่เคยสนใจ
ไม่เคยเห็นในความสำคัญ

หนักใจ และฝืนทนไม่ไหว
ฉันทนมามากไป อึดอัดใจมาเเสนนาน
วันนี้ฉันขอเป็นฝ่ายไป
ไม่เหลือแล้วหัวใจ
ขอเป็นคนทิ้งเธอ

ฉันเป็นผู้หญิงที่ใจง่าย
เป็นคนที่เธอเคยได้ใจ
เพราะความหวั่นไหวต้องทนอ่อนใจเพราะใจอ่อน
ต่อไปจากนี้ไม่มีแล้ว
ไม่ยอมไม่ทนเหมือนวันก่อน
ฉันคงต้องเลือกไป
จะมองว่าฉันเป็นคนใจง่ายก็ไม่แคร์

หนักใจ และฝืนทนไม่ไหว
ฉันทนมามากไป อึดอัดใจมาเเสนนาน
วันนี้ฉันขอเป็นฝ่ายไป
ไม่เหลือแล้วหัวใจ
ขอเป็นคนทิ้งเธอ

ฉันเป็นผู้หญิงที่ใจง่าย
เป็นคนที่เธอเคยได้ใจ
เพราะความหวั่นไหวต้องทนอ่อนใจเพราะใจอ่อน
ต่อไปจากนี้ไม่มีแล้ว
ไม่ยอมไม่ทนเหมือนวันก่อน
ฉันคงต้องเลือกไป
จะมองว่าฉันเป็นคนใจง่ายก็ไม่แคร์

ก่อนนี้ รักเธอง่ายไป
เพราะเธอเคยดีกับฉัน
ตอนนี้ ฉันต้องขอลา
ก็เธอเปลี่ยนไป
และเธอไม่เคยแคร์

ฉันเป็นผู้หญิงที่ใจง่าย
เป็นคนที่เธอเคยได้ใจ
เพราะความหวั่นไหวต้องทนอ่อนใจเพราะใจอ่อน
ต่อไปจากนี้ไม่มีแล้ว
ไม่ยอมไม่ทนเหมือนวันก่อน
ฉันคงต้องเลือกไป
จะมองว่าฉันเป็นคนใจง่ายก็ไม่แคร์

หนักใจ และฝืนทนไม่ไหว
ฉันทนมามากไป อึดอัดใจมาเเสนนาน
วันนี้ฉันขอเป็นฝ่ายไป
ไม่เหลือแล้วหัวใจ
ขอเป็นคนทิ้งเธอ