ตั้ม-สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์ หัวใจว่างเปล่า LYRICS

หัวใจว่างเปล่า
ตั้ม สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์
กับการรอคอย ที่ดูจะเลือนลาง
แบกความหลังแบกความทุกข์ ไปวันวัน
เจ็บปวดลึกลึกในใจ ตั้งแต่วันนั้น
ที่รู้ว่าเธอ กลายเป็นอื่นไป
จากวันเป็นปี เฝ้ารอเธอคืนมา
ปล่อยเวลาให้ทำร้าย ทำลายใจ
แต่จากวันนี้ จะไม่รอเธออีกต่อไป
จะอยู่เพียงผู้เดียว
หัวใจว่างเปล่า
ไม่มีเธอเหมือนเก่าไม่มีเธออีกต่อไป
หัวใจว่างเปล่า
เพราะรอจนเข้าใจ เธอคงไม่กลับมา
บอกกับใจจะไม่จำ จะไม่ถามถึงอดีต
สิ้นสุดเสียที การรอคอย
ดนตรี 9 Bars..7...8...
9...จากวันเป็นปี เฝ้ารอเธอคืนมา
ปล่อยเวลาให้ทำร้าย ทำลายใจ
แต่จากวันนี้ จะไม่รอเธออีกต่อไป
จะอยู่เพียงผู้เดียว
หัวใจว่างเปล่า
ไม่มีเธอเหมือนเก่าไม่มีเธออีกต่อไป
หัวใจว่างเปล่า เพราะรอจนเข้าใจ
เธอคงไม่กลับมา
หัวใจว่างเปล่า
ไม่มีเธอเหมือนเก่าไม่มีเธออีกต่อไป
หัวใจว่างเปล่า เพราะรอจนเข้าใจ
เธอคงไม่กลับมา
หัวใจว่างเปล่า
ไม่มีเธอเหมือนเก่าไม่มีเธออีกต่อไป
หัวใจว่างเปล่า เพราะรอจนเข้าใจ
เธอคงไม่กลับมา
คงไม่กลับมา