เกศินี วงศ์ภักดี ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง LYRICS

ต่ำคือแดนเขตแผ่นดิน
เขตเมฆินทร์เขตแดนฟ้า
สูงส่งเหลือคณาพาให้คะนึง
แดนดินแดนฟ้าตราไว้ประหนึ่ง
แยกส่วนที่พึงตรึงรั้วกั้นฟ้าแบ่งดิน
แต่ดวงใจคน ดิ้นรนไม่รู้แดนถิ่น
ไม่อาจแบ่งฟ้าดิน มันโผผินบินผ่านหาญกล้า
เรื่องดวงใจไม่มีแดน
เขตเมืองแมนจะไปหา หัวใจมันกล้า
แดนฟ้าต่ำดินสูงได้ไม่นึกกลัว
ดนตรี ...................
..แต่ดวงใจคน ดิ้นรนไม่รู้แดนถิ่น
ไม่อาจแบ่งฟ้าดิน มันโผผินบินผ่านหาญกล้า
เรื่องดวงใจไม่มีแดน
เขตเมืองแมนจะไปหา หัวใจมันกล้า
แดนฟ้าต่ำดินสูงได้ไม่นึกกลัว