RHYTHM&BOYD เพื่อนเก่า LYRICS

เพื่อนเก่า Old Friend

Verse1 ฉันรู้ ทุกๆ ครั้ง ที่ฉันเห็นเธอเศร้าๆ
ฉันรู้ ว่าลึกๆ เธอยังไม่อาจลืมเขา

Pre chorus ภาพความหลังของเขากับเธอ
ติดตามใกล้ชิดเป็นเหมือนดั่งเงา
แม้ว่าเรื่องราวผ่านมานานเท่าไหร่

Chorus จะ มีอะไรบ้างไหม ที่ทำ ให้เธอทิ้งมันไป
ลืมความทรงจำ ที่มีเขาอยู่ข้างใน
ฉัน ทำอะไรได้ไหม ลำบาก หรือจะยากเพียงใด
ฉันก็จะยอมและพร้อมที่จะเข้าใจ
ขอแค่ลืมเขาไปสักที

Verse2 ฉันรู้ ว่าฉันนั้น เป็นได้แค่เพียงเพื่อนเก่า
และฉันรู้ ว่าฉันนั้น ไม่มีวันจะแทนที่เขา

Pre chorus แม้ว่าชีวิตของฉันกับเธอ
จะได้ใกล้ชิดกันเหมือนดั่งเงา
ฉันก็รู้ดีเขายังอยู่ข้างใน

Chorus จะ มีอะไรบ้างไหม ที่ทำ ให้เธอทิ้งมันไป
ลืมความทรงจำ ที่มีเขาอยู่ข้างใน
ฉัน ทำอะไรได้ไหม ลำบาก หรือจะยากเพียงใด
ฉันก็จะยอมและพร้อมที่จะเข้าใจ
ขอแค่ลืมเขาไปสักที

Pre chorus แม้ว่าชีวิตของฉันกับเธอ
จะได้ใกล้ชิดกันเหมือนดั่งเงา
ฉันก็รู้ดีเขายังอยู่ข้างใน

Chorus จะ มีอะไรบ้างไหม ที่ทำ ให้เธอทิ้งมันไป
ลืมความทรงจำ ที่มีเขาอยู่ข้างใน
ฉัน ทำอะไรได้ไหม ลำบาก หรือจะยากเพียงใด
ฉันก็จะยอมและพร้อมที่จะเข้าใจ
ขอแค่ลืมเขาไปสักที

Chorus จะ มีอะไรบ้างไหม ที่ทำ ให้เธอทิ้งมันไป
ลืมความทรงจำ ที่มีเขาอยู่ข้างใน
ฉัน ทำอะไรได้ไหม ลำบาก หรือจะยากเพียงใด
ฉันก็จะยอมและพร้อมที่จะเข้าใจ
ขอแค่ลืมเขาไปสักที