SUPERNOVA 초신성 안녕 LYRICS

그대가 떠나가던 날
คึแนกา ตอ นากาดอน นาล
ในวันที่คุณจากมา
바람이 몹시 불던 그 날
พารามี มุบซี พุลทอน คึ นาล
ในวันที่ลมพัดผ่านมาอย่างโหมกระหน่ำ
쓸쓸한 그대 눈빛이 나에게 안녕이라고 말했죠
สึนสึนฮาน คึแน นุนบิชี นาเอเก อัน-นยองอีราโก มัลแฮด-จโย
สายตาที่เหงาหงอยและสิ้นหวังของคุณนั้นได้เอ่ยคำบอกลาให้ฉันรับรู้
나만 사랑한다고 했잖아
นามาน ซารางฮันดาโก แฮดจานา
คุณบอกว่าคุณจะรักเพียงแค่ฉัน
나만 지켜준다고 했잖아
นามาน จีคยอจุนดาโก แฮดจานา
คุณบอกว่าคุณจะปกป้องเพียงแค่ฉัน
이제 우리는 정말 남이되나요
อีกเจ อุรีนึน จองมาล นามีทวีนาโย
ตอนนี้เราจะไม่มีกันและกันอีกต่อไปแล้วงั้นหรือ

그대라는 사람 정말 모질게도 나를
คึแดรานึน ซาราม จองมาล โมจิลเกโด นารึล
คุณช่างโหดร้ายที่จากฉันมาแบบนี้....
떠나가네요 안돼
ตอ นากาเนโย อัน-ดแว
ได้โปรดเถอะ..อย่าไปเลย
그대 가는 길에 한번쯤은 돌아봐줘요
คึแน กานึน กิลเอ ฮันบอนจึมึน โทรา-บวาจวอโย
มองกลับหลังมาที่ฉันแค่เพียงอีกครั้งเท่านั้น

사랑이 나를 울리고 가요
ซาราง อิ นานึน อุลลีโกคาโย
ความรักทำให้หัวใจฉันนั้นร่ำไห้
그대가 나를 떠나 행복하대요
คึแดกา นานึน ตอนา แฮงบอคาแดโย
คุณบอกว่าคุณมีความสุขใช่ไหมที่คุณทิ้งชั้นไป
바라만 봐도 눈물나던 예쁜 추억도 날 떠난대요
พารามาน บวาโด นุนมุลนาดอน เยปึน ชุอกโด นาลต้อนานแดโย
กระทั่งความทรงจำที่สวยงามของสองเรา ก็ได้ทอดทิ้งชั้นไปด้วย

수줍던 그대 고백도 안녕
ซูจุบดอน คึแด โกแบกโด อันนยอง
ลาก่อนคำมั่นสัญญาเล็กๆน้อยๆของคุณ
손가락 걸던 그 약속도 안녕
ซอนการาก คอลดอน คึ ยักโซกโด อันนยอง
ลาก่อนสัญญาแห่งรักของสองเรา
그댈 정말 사랑했어요
คึแดล ช(จ)องมาล ซารางแฮดซอโย
คุณรักฉันจริงๆหรอ
내 사랑 잘가요
แน ซาราง จัลกาโย
ความรักของฉัน....ลาก่อน

ah - ah - ah ah ah - ah ah ah - ah ah ah
ah ah ah - ah ah ah ah - ah ah ah ah ah


그대라는 사람 정말 모질게도 나를
คึแดรานึน ซาราม จองมาล โมจิลเกโด นารึล
คุณช่างโหดร้ายที่จากฉันมาแบบนี้....
떠나가네요 안돼
ตอ นากาเนโย อัน-ดแว
ได้โปรดเถอะ..อย่าไปเลย
그대 가는 길에 한번쯤은 돌아봐줘요
คึแน กานึน กิลเอ ฮันบอนจึมึน โทรา-บวาจวอโย
เมื่อคุณจากไปก็หันหลังกลับมามองที่ฉันสักครั้งเถอะ


사랑이 나를 울리고 가요
ซาราง อิ นานึน อุลลีโกคาโย
ความรักทำให้หัวใจฉันนั้นร่ำไห้
그대가 나를 떠나 행복하대요
คึแดกา นานึน ตอนา แฮงบอคาแดโย
คุณบอกว่าคุณมีความสุขใช่ไหมที่คุณทิ้งชั้นไป
바라만 봐도 눈물나던 예쁜 추억도 날 떠난대요
พารามาน บวาโด นุนมุลนาดอน เยปึน ชุอกโด นาลต้อนานแดโย
กระทั่งความทรงจำที่สวยงามของสองเรา ก็ได้ทอดทิ้งชั้นไปด้วย
수줍던 그대 고백도 안녕
ซูจุบดอน คึแด โกแบกโด อันนยอง
ลาก่อนคำมั่นสัญญาเล็กๆน้อยๆของคุณ
손가락 걸던 그 약속도 안녕
ซอนการาก คอลดอน คึ ยักโซกโด อันนยอง
ลาก่อนสัญญาแห่งรักของสองเรา
그댈 정말 사랑했어요
คึแดล ช(จ)องมาล ซารางแฮดซอโย
คุณรักฉันจริงๆหรอ
내 사랑 잘가요
แน ซาราง จัลกาโย
ความรักของฉัน....ลาก่อน

내게 다시 오지않을거라면
แนเก ทาซิ โอจิอานึลกอรามยอน
ถ้าคุณไม่คิดจะกลับมาหาชั้น
돌아보지도 말아요
โทราโบจีโด มาราโย
หากเป็นเช่นนั้นจงอย่าหันกลับมา
그래야 나 그댈 미워할 수 있잖아요
คึแรยา นา คึแดล มีวอฮาล ซู อิดจานาโย
เพื่อจะทำให้ฉันสามารถมองข้ามผ่านคุณได้

어떻게 나를 버리고 가요
ออ-ต๊อกเก นานึน บอราโก คาโย
คุณจากฉันมาแบบนี้ได้อย่างไร
어떻게 나를 떠나 행복하나요
ออ-ต๊อกเก นารึล ตอนา แฮงบกฮานาโย
คุณมีความสุขได้อย่างไร
바라만 봐도 눈물나던 예쁜 추억도 왜 버리나요
พารามาน บวาโด นุนมุลนาดอน เยปึน ชูอกโก วแอ พอรีนาโย
ทำไมคุณถึงได้ละทิ้งความทรงจำอันแสนทุกข์ของเราไป
그립던 우리 행복도 안녕
คึริบดอน แฮงบกโด อันนยอง
ลาก่อนเวลาอันแสนสุขของสองเรา
아름답던 우리사랑도 안녕
อารึมดับดอน อุรีซารางโด อันนยอง
ลาก่อนความรักอันแสนงดงามของสองเรา
그대 때문에 웃던 날들 너무 그리워요
คึแน แต้มุเน อุดดอน นาลทึล นอมุ คึรี-วยอโย
ฉันคิดถึงคุณมาก....คิดถึงวันนั้น..วันที่คุณได้สร้างเสียงหัวเราะให้ฉัน

ah - ah - ah ah ah - ah ah ah - ah ah ah
ah ah ah - ah ah ah ah - ah ah ah ah ah

그댈 잊을 수 없겠죠 참아야만 하겠죠
คึแทล อีจึล ซู อป-เกด-จยอ ชามายามาน ฮาแกด-จยอ
ฉันไม่เคยที่จะลืมคุณไปได้เลย และฉันจะต้องยอมรับมันให้ได้
그댈 향한 그리움에 때론
คึแทล ฮยางฮัน คึรี อุเม แต้รอน
บางครั้งที่ฉันโหยหาความรักจากคุณ
눈물나겠죠 보고싶겠죠
นุนมุลนาเกดจยอ โบโกชิพเกด-จยอ
บางทีฉันก็จะร้องไห้และคิดถึงคุณ