SUPERNOVA 초신성 너는 어디에 LYRICS

미안해 한마디로 떠나가 널
มีอาเน ฮันมาดีโร ตอนากา นอล
ขอโทษนะที่ผมต้องจากคุณมา
미안해 아직도 난 기다려
มี อา แน อา จิก โด นัน คี ดา รยอ
ขอโทษที่ผมยังคงรอคอยคุณ
부탁해 제발 다시 내곁에
พู ทา แก เช บัล ทา ซี แน กยอ เท
ผมร้องขอคุณ....ได้โปรด....กลับมาหาผมเถิด
Come back to me my girl
กลับมาหาฉันเถอะ ที่รักของฉัน

항상 네가 떠나간 이길에 서서 난
ฮังซัง เนกา ตอนากัน อีกีเร ซอซอ นัน
ผมยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเสมอ เป็นที่ซึ่งคุณได้จากผมมา
네 이름 닳도록 부르는데
เน อี รึม ทัล โด รก พู รือ นึน เด
ร้องเรียกชื่อคุณซ้ำไปมา

너는 어디에 어떻게 나 잊겠니
นอ นึน ออ ดี เอ ออ ตอค เก นา อิด เก็ซ นี
คุณอยู่ที่ใด คุณจะสามารถลืมฉันได้อย่างไร
어떻게 지우겠니
ออ ตอค เก ชี อู เก็ซ นี
แล้วฉันจะลืมคุณได้อย่างไร
이렇게 미칠만큼 사랑한 널
อี รอด เก มี ชิล มัน ทึม ซา รัง ฮัน นอล
คุณผู้ซึ่งฉันได้มอบความรักทั้งหมดของฉันให้
추 억 이 네 눈물되고
ชูออกี เน นูน มูล ทเว โก
ความทรงจำกลายเป็นหยาดน้ำตา
눈물이 네 가슴을 채워도
นูน มู รี เน คา ซือ มึล แช อวอ โด
หยดหยาดน้ำตามาเติมเต็มหัวใจ
사랑해 사랑해 너를
ซา รัง แฮ ซา รัง แฮ นอ รึล
ฉันรักคุณ ฉันรักคุณ รักเพียงคุณเท่านั้น
I never forget you baby
ฉันไม่เคยลืมเลือนคุณได้เลย.....ที่รัก

이별의 순간까지 잔인했던
อี บยอ เร ซูน กัน กา จี ชา นิน แฮ็ซ ตอน
หนทางทั้งหมดแห่งการจากลามันแสนโหดร้ายนัก
너를 왜 미워할 수 없는지
นอ รึล แว มี วอ ฮัล ซู ออบ นึน จี
ทำไมฉันถึงไม่สามารถเกลียดคุณได้นะ
애타게 기다리는 내곁에
แอ ทา เก คี ดา รี นึน แน กยอ เท
ฉันรอคอย....ถวิลหาคุณ
Come back to me my girl
กลับมาหาฉันเถิด....ที่รัก

항상 네가 떠나간 이길에 서서 난
ฮัง ซัง เนกา ตอ นา กัน อี กี เร ซอ ซอ นัน
ฉันมักจะยืนอยู่ที่ซึ่งคุณได้จากลาฉันมา
발끝이 닳도록 해나는데
พัล คือ ที ทัล โด รก แฮ นา นึน เด
เดินอย่างไร้จุดหมายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเท้าทั้งสองเจ็บ

너는 어디에 어떻게 나 잊겠니
นอ นึน ออ ดี เอ ออ ตอค เก นา อิด เก็ซ นี
คุณอยู่ที่ใด คุณจะสามารถลืมฉันได้อย่างไร
어떻게 지우겠니
ออ ตอค เก ชี อู เก็ซ นี
แล้วฉันจะลืมคุณได้อย่างไร
이렇게 미칠만큼 사랑한 널
อี รอด เก มี ชิล มัน ทึม ซา รัง ฮัน นอล
คุณผู้ซึ่งฉันได้มอบความรักทั้งหมดของฉันให้
추억이 네 눈물되고
ชู ออ กี เน นูน มูล ทเว โก
ความทรงจำกลายเป็นหยาดน้ำตา
눈물이 네 가슴을 채워도
นูน มู รี เน คา ซือ มึล แช วอ โด
หยดหยาดน้ำตามาเติมเต็มหัวใจ
사랑해 사랑해 너를
ซา รัง แฮ ซา รัง แฮ นอ รึล
ฉันรักคุณ ฉันรักคุณ รักเพียงคุณเท่านั้น
I never forget you baby
ฉันไม่เคยลืมเลือนคุณได้เลย.....ที่รัก

Rap)
yo! 이별에 갇혀 깊이 패인 상처
yo! อี บยอ เร คา ทยอ คี พี แพ อิน ซัง ชอ
Yo! ติดอยู่กับการจากลาที่ฝังรากลึกอันแสนจะปวดร้าว
왜 나는 눈물을 참지못해
แว นา นึน นูน มู รึล ชัม จี โม แซ
ทำไมฉันถึงไม่สามารถห้ามหยดน้ำตาที่หลั่งรินของฉันได้
내 모든걸 받쳐 사랑했는데
แน โม ดึน กอล พัด ชยอ ซา รัง แฮด นึน เด
ฉันรักคุณด้วยทั้งหมดทุกอย่างที่ฉันมี
추억 속에 갇혀 눈을 감으면
ชู ออก โซ เก คา ทยอ นู นึล คา มือ มยอน
อยู่กับความทรงจำ...เมื่อฉันหลับตาลง
아직도 너와 춤을춰
อา จิก โด นอ วา ชู มึล ชวอ
ฉันยังคงเต้นรำกับคุณต่อไป
너는 지금 어디에 나의 마음 아직까지 여기에
นอ นึน ชี กึม ออ ดี เอ นา เน มา อึม อา จิก กา จี ยอ กี เอ
ตอนนี้คุณอยู่ที่ใดล่ะ หัวใจของฉันยังคงอยูที่นี่เสมอ
네가 없으면 조금씩 나는 죽어가 알잖아
เน กา ออบ ซือ มยอน โช กึม ซิก นานึน ชู กอ กา อิล จานา
เมื่อปราศจากคุณแล้ว คุณรู้ไหมว่า ฉันกำลังตายอย่างช้าๆ
나는 너없인 어딜 못가
นา นึน นอ ออบ ซิน ออ ดิล มซ กา
ฉันไม่สามารถก้าวเดินต่อไปที่ใดได้อีกหากปราศจากคุณ

왜 돌아오지 않니 왜 아프기만 하니
แว โท รา โอ จี อา นี แว อา พือ กี มัน ฮา นี
ทำไมคุณถึงไม่กลับมาล่ะ ทำไมถึงมีแค่ความเจ็บปวดเท่านั้น
너 하나만 사랑한 내겐 영원히 너뿐인데 ( no~~ )
นอ ฮา นา มัน ซา รัง ฮัน แน เกน ยอง วอน นี นอ ปู นิน แด ( no~~ )
คุณคือคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ฉันรัก และจะเป็นคนเดียวตลอดกาล


너는 어디에 어떻게 나 잊겠니
นอ นึน ออ ดี เอ ออ ตอค เก นา อิด เกด นี
คุณอยู่ที่ใด คุณจะสามารถลืมฉันได้อย่างไร
어떻게 지우겠니
ออ ตอด เก ชี อู เก็ซ นี
แล้วฉันจะลืมคุณได้อย่างไร
이렇게 미칠만큼 사랑한 널
อี ร็อค เก มี ชิล มัน ทึม ซา รัง ฮัน นอล
คุณผู้ซึ่งฉันได้มอบความรักทั้งหมดของฉันให้
추억이 네 눈물되고
ชู ออ กี เน นูน มูล ทเว โก
ความทรงจำกลายเป็นหยาดน้ำตา
눈물이 네 가슴을 채워도
นูน มู รี เน คา ซือ มึล แช วอ โด
หยดหยาดน้ำตามาเติมเต็มหัวใจ
사랑해 사랑해 너를
ซารังแฮ ซารังแฮ นอรึล
ฉันรักคุณ ฉันรักคุณ รักเพียงคุณเท่านั้น
떠나기 전에 잊은거니 떠나기 전에 지울거니
ตอ นากี ชอ เน อี จึน กอ นี ตอ นา กี ชอ เน ชี อูล กอ นี
ตอนนี้..ฉันจะลืมคุณได้ไหม
가슴이 터질만큼 보고픈널
คา ซือ มี ทอ จิล มัน กึม โพ โก พึน นอล
ฉันคิดถึงคุณราวกับหัวใจของฉันที่เต้นอยู่
추억이 네 눈물되고 눈물이 네 가슴을 채워도
ชู ออ กี เน นูน มูล ดเว โก นูน มู รี เน คา ซือ มึล แช วอโด
ความทรงจำกลายเป็นหยาดน้ำตา หยดหยาดน้ำตามาเติมเต็มหัวใจ
사랑해 사랑해 너를
ซา รัง แฮ ซา รัง แฮ นอ รึล
ฉันรักคุณ ฉันรักคุณ รักเพียงคุณเท่านั้น