02 การมาเยือนของรัก ZTUDIOTOMO LYRICS

เปลี่ยนจากความฝันมาเป็นเรื่องจริง
จากสิ่งเคยรู้แต่ในนิยาย
จุดหมายของการตามหาสิ้นสุด เสียที
ดั่งเรือลอยคว้างได้มาพบฝั่ง
ดั่งคนที่หมดหวังได้มีหวังใหม่
ดั่งโลกทั้งใบสดใสสว่าง อีกครั้ง

*
ก็เพราะเมื่อรักมาเยือนอย่างนี้
มันไม่เป็นเหมือนก่อน
มองไปไกล ก็จะพบ จะดูกว้างกว่า
ต่างจากวันนั้นที่เคยเห็น
สิ่งต่าง ๆ ในวันนี้กลับดูชัดเจน
ที่ตรงไหนก็มีเสียงเพลง
ในวันที่ความหลังมันเอ่อล้นใจ

เดินผ่านไปไหนก็ดูสวยกว่า
ปลอดโปร่งอย่าที่ฉันไม่เคยพบมา
สวรรค์หรือเธอพาฉันให้เจอ ให้รู้

( Re *,* )

( มองไปไกล ก็จะพบ ก็จะดูกว้างกว่า
ต่างจากวันนั้นที่เคยเห็น
สิ่งต่าง ๆ ในวันนี้กลับดูชัดเจน
ที่ตรงไหนก็มีเสียงเพลง )

ในวันที่ความหลังมันเอ่อล้นใจ