ROSE A TU CORAZON สู่กลางใจเธอ LYRICS

ถึงแม้ว่ามันจะไกลสุดไกลแสนไกล
และฉันก็คงจะไปได้เพียงแค่ครึ่งทาง
ในวันที่ฉันได้จับมือของเธอคราวนั้น
ฉันเหมือนได้เห็นทางเดินสู่หัวใจ
แต่จากตรงนี้จะอีกไกลไหม
จากมือเธอนั้น ไปสู่ใจ

ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร
เพราะมันดูแสนจะยาวไกล
ไกลสักเพียงไหน...
ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร
ฉันเองก็พร้อมจะก้าวไป
จะไปสู่กลางใจเธอ...

No Me Importa Si Todos Te Miran
No Me Importa Lo Que Digan De Ti
No Me Importa Como Pasa El Tiempo
Sabiendo Yo Que Tu Me Quieres

แต่จากตรงนี้ อีกไกลไหม
จากมือเธอนั้นไปสู่ใจ
ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร
เพราะมันดูแสน จะยาวไกล
No Lo Se
ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร
ฉันเองก็พร้อมจะก้าวไป
A Tu CorazOn

chorus A Tu CorazOn

แต่จากตรงนี้ จะอีกไกลไหม
จากมือเธอนั้นไปสู่ใจ
ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร
เพราะมันดูแสน จะยาวไกล
ไกลสักเพียงไหน...
ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร
ฉันเองก็พร้อมจะก้าวไป
จะไปสู่กลางใจของเธอ...


A Tu CorazOn...