เพลงคู่ รักฉันนานๆ LYRICS

รักฉันนานนาน
รวงทอง ทองลั่นทม

(ช.)รักฉันนานนาน อย่ารานรักห่าง
อย่าจางร้างไป
จิตใจฝันใฝ่ จำไว้อย่าเลือน จิตเตือนใฝ่หา

(ญ) รักฉันนานนาน อย่าพาลเผลอปล่อย
พลอยลืมสัญญา
โปรดจำไว้ว่า อย่าคิดกลับคำ
จำไว้นานนาน

(ช-ญ) หวาน ยามรักเราอยู่เคียง
สุขสองเราเพียง สู่สวรรค์

(ช) ขอเธอจำไว้ให้มั่น
อย่าลืมฉันหวั่นใจ

(ญ) รักฉันนานนาน หมั่นจำไว้หน่อย
อย่าลอยลับไป

(ช)จวบจนฟ้าใหม่ ไม่คิดกลับคำ จำไว้นานนาน

(ช-ญ) หวาน ยามรักเราอยู่เคียง
สุขสองเราเพียง สู่สวรรค์

(ช) ขอ เธอจำไว้ให้มั่น อย่าลืมฉัน หวั่นใจ

(ญ) รักฉันนานนาน หมั่นจำไว้หน่อย
อย่าลอยลับไป

จวบจนฟ้าใหม่ ไม่คิดกลับคำ จำไว้นานนาน