BOYD KOSIYABONG คิดลึก LYRICS

จากคนๆนึงที่ไม่เคยคิดอะไร จากไม่มีใจและไม่เคยพูดสักที
ไม่ค่อยสนิท อย่างมากก็แค่เป็นพี่

(ที่/เขา)คิดลึก ลึกจนเกินที่จะเอ่ย และเขาคงไม่กล้าเปิดเผย ทั้งๆที่เคยพยายามทุกที
เขาคิดลึก ลึกจนล้นใจที่มี จนร้องเป็นเพลงๆนี้ บอกสิ่งที่มีข้างในหัวใจ ให้เธอฟัง

เขาแอบมองเธอจนเขาแอบเผลอเปิดใจ แต่ว่ายังไงก็ไม่เคยพูดสักที
เลยไม่สนิท อย่างมากก็แค่เป็นพี่

(ที่/เขา)คิดลึก ลึกจนเกินที่จะเอ่ย และเขาคงไม่กล้าเปิดเผย ทั้งๆที่เคยพยายามทุกที
เขาคิดลึก ลึกจนล้นใจที่มี จนร้องเป็นเพลงๆนี้ บอกสิ่งที่มีข้างในหัวใจ ให้เธอฟัง

ถ้าเธอมองมาเขาคงหลบสายตา และคงไม่กล้าที่จะพูดซักคำ
จึงร้องเป็นเพลงนี้ ให้เธอได้ยินเข้าสักครั้ง

(ที่/เขา)คิดลึก ลึกจนเกินที่จะเอ่ย และเขาคงไม่กล้าเปิดเผย ทั้งๆที่เคยพยายามทุกที
เขาคิดลึก ลึกจนล้นใจที่มี จนร้องเป็นเพลงๆนี้ บอกสิ่งที่มีข้างในหัวใจ ให้เธอฟัง

ให้เธอฟัง
ให้เธอฟัง