ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ทานตะวัน LYRICS

INTRO : / Eb /
/ Eb / Ab Eb / Cm / Fm Bb / Eb Eb7 / Ab Gm / Fm Bb / Eb Bb / Eb /


Ebmaj7 Abmaj7 Ebmaj7 Cm
ตะวันส่องแสง แดดฉายลงมา ทาบทาทิวทุ่ง
Fm Bb Eb Bbm Eb7
แผ่วลมผ่านโรย เหมือนโปรยกลิ่นปรุง ดอกฟางหอมลอย
Ab Gm Fm Fm7
ดอกหญ้าดาว วับวาวทางเกลื่อน เหมือนดังหยาดพลอย
Ebmaj7 F Bb
แตะนิดต้องน้อย ราวมณีร่วงพรูพลัดพรายลงดิน

Ebmaj7 Abmaj7 Ebmaj7 Cm
จะอยู่แดนไหน สุดฟ้าแสนไกล คะนึงถึงถิ่น
Fm Bb Eb Bbm Eb7
ด้าวแดนแผ่นดิน ที่เราจากมาเนิ่นนานแสนนาน
Ab Gm Fm Bb
ดอกหญ้างาม งดงามดังก่อน หรือรอนร่วงราน
Eb Fm Bb Eb Bb
แดดร้อน ดินแล้ง ลมระงมแผ้วพานบ้านนาป่าเขา


SOLO : / Ebmaj7 Abmaj7 / Eb Cm / Fm Bb / Eb Bbm Eb7 / Ab Gm / Fm Bb / Ebmaj7 Fm Bb / Eb Bb /


Eb Ab Ebmaj7 Cm
ทุ่มกาย ทุ่มใจ เข้าโหมแรงไฟ หัวใจแรงเร่า
Fm Bb Eb Bbm Eb7
ยิ่งซ่าน ยิ่งทำ ระกำหนักเบา ดิ้นรนหนทาง
Ab Gm Fm Bb
เจ้ามิ่งขวัญ ยิ่งวัน ยิ่งเดือน ยิ่งเลือน ยิ่งราง
Eb F Bbsus4
ทอดทิ้งทุ่งร้าง วันและวันผ่านเยือนเหมือนเดินทางไกล