ARM อาร์ม ศิริโรจน์ ขอให้เป็นเธอ LYRICS

(เพลงประกอบละคร รักเกิดในตลาดสด)
ใจที่ฉันมีอยู่เพียงหนึ่งใจ อยากฝากไว้ที่ใครสักคน
คนที่ปลอบใจ ในวันที่ร้อนรน คนที่ห่วงใยกันและกัน

และคนๆนี้ฉันรู้ดีว่าเป็นเธอ คือคนที่ฉันจะรักจะทำเพื่อเธอด้วยหัวใจ
เมื่อความรักต้องมีแค่คนๆเดียวที่ได้ไป คนที่หวังเอาไว้ขอให้เป็นเธอ

เต็มใจและยินดีที่จะรอ แค่เพียงขอสักคำที่อยากฟัง
บอกกันได้ไหม บอกว่ารักสักคำ ให้มีความหวังในหัวใจ

และคนๆนี้ฉันรู้ดีว่าเป็นเธอ คือคนที่ฉันจะรักจะทำเพื่อเธอด้วยหัวใจ
เมื่อความรักต้องมีแค่คนๆเดียวที่ได้ไป คนที่หวังเอาไว้ขอให้เป็นเธอ

และคนๆนี้ฉันรู้ดีว่าเป็นเธอ คือคนที่ฉันจะรักจะทำเพื่อเธอด้วยหัวใจ
เมื่อความรักต้องมีแค่คนๆเดียวที่ได้ไป คนที่หวังเอาไว้ขอให้เป็นเธอ

เมื่อความรักต้องมีแค่คนๆเดียวที่ได้ไป คนที่หวังเอาไว้ขอให้เป็นเธอ