เอ็ม THE STAR 06 - ยินดี..ไม่เต็มใจ LYRICS

กล้ามาบอกฉัน ว่าเธออยากไป
อยากมีคนนั้น ฉันก็คงต้องยอมแพ้
แต่ให้ลบลืมทุกอย่าง มันไม่แฟร์
แม้เรื่องดี ดี ก็ต้องลืม มากไปหน่อยมั้ง
แค่ไปจากฉัน แค่ปล่อยมือกัน
ก็แทบจะทนไม่ไหว อดีตที่งดงาม
ขอจำใส่หัวใจ ให้ฉันไม่ได้เลยหรือ
ฉันยินดีให้เธอจากไป แต่ไม่เต็มใจจะลืมภาพเธอ
ขอเถอะ ขอเถอะ อย่าห้ามกัน
ฉันยินดีเป็นคนปวดร้าว แต่ไม่เต็มใจลบคืนและวัน
ขอเถอะ ขอเถอะ แค่ไม่ลืมเธอ
เมื่อเธอกอดเขา ฉันจะกอดใคร
ต่อรองแค่นี้ หวังว่าคงไม่ใจร้าย
กอดความหลังเรา มันอาจไม่อุ่นกาย
แต่อุ่นในใจทุกที ฉันยินดีให้เธอจากไป
แต่ไม่เต็มใจจะลืมภาพเธอ ขอเถอะ ขอเถอะ
อย่าห้ามกัน ฉันยินดีเป็นคนปวดร้าว
แต่ไม่เต็มใจลบคืนและวัน โว้.......
ฉันยินดีให้เธอจากไป แต่ไม่เต็มใจจะลืมภาพเธอ
ขอเถอะ ขอเถอะ อย่าห้ามกัน
ฉันยินดีเป็นคนปวดร้าว แต่ไม่เต็มใจลบคืนและวัน
ขอเถอะ ขอเถอะ แค่ไม่ลืมเธอ
ฉันยินดีให้เธอจากไป แต่ไม่เต็มใจจะลืมภาพเธอ
ขอเถอะ ขอเถอะ อย่าห้ามกัน
ฉันยินดีเป็นคนปวดร้าว แต่ไม่เต็มใจลบคืนและวัน
ขอเถอะ ขอเถอะ แค่ไม่ลืมเธอ