AON อ้อน เขามีคนรักกันหมดแล้ว LYRICS

ได้เห็นใครๆก็มีรอยยิ้มสดใส ได้เห็นเขามีความสุขกัน
แต่ฉันนั่งเพียงลำพังตรงนี้เงียบเหงา ไม่มีซักคนมาใส่ใจ

มันเป็นช่วงเวลาที่แสนจะทรมาน ที่ต้องอดทนอยู่ตรงนี้

เขามีคนรักกันหมดแล้ว เห็นใครคู่กันยิ่งเหงาจนจับใจ
แม้แต่เธอนั้นก็ยังไปรักใคร ถึงคนมากมาย ก็เหมือนมีแค่ฉัน(คนเดียว)

เฝ้าคิดถึงเธอที่เคยใกล้ชิดห่วงใย แต่เธอก็คงไม่กลับมา

มันเป็นช่วงเวลาที่แสนจะทรมาน ที่ต้องอดทนอยู่ตรงนี้

เขามีคนรักกันหมดแล้ว เห็นใครคู่กันยิ่งเหงาจนจับใจ
แม้แต่เธอนั้นก็ยังไปรักใคร ถึงคนมากมาย ก็เหมือนมีแค่ฉัน(คนเดียว)

เขามีคนรักกันหมดแล้ว เห็นใครคู่กันยิ่งเหงาจนจับใจ
แม้แต่เธอนั้นก็ยังไปรักใคร ถึงคนมากมาย ก็เหมือนมีแค่ฉัน(คนเดียว)

ถึงคนมากมาย ก็เหมือนมีแค่ฉัน...คนเดียว