SUNISA TRACK 5 LYRICS

ช้ำตลอด ซ้ำตลอด ภาพเดิมๆกับการกลับมาของเธอ
บอกกันว่าเธอเสียใจ มาบอกว่าผิดที่เธอ แต่นี้จะไม่มีวันทิ้งไป

แต่ก็เหมือนก่อนๆ เหมือนเก่าๆ สรุปว่ายังไม่ทันเท่าไหร่ก็ไป
แต่คนที่เฝ้าหลงคอย บ่อยๆก็เลยเข้าใจ ที่จริงไม่ผิดแต่เธอเท่านั้น

ผิดที่ฉัน ฉันเองที่ผิดเสมอ ผิดที่ฉันมันพร้อมยอมเธอทุกที
แก้ไม่หายสอนไม่จำ ก็ใจไม่ยอมรักดี เจ็บเสียดีๆโทษฐานที่มันรักเธอ

เหงาหนักๆ รักหลอกๆ จะอยู่จะไปก็ตามสบายแล้วกัน
เจ็บมาเท่าไหร่ไม่จำ สุกๆดิบๆช่างมัน เรื่องนั้นไม่ต้องเกรงใจอยู่แล้ว

ผิดที่ฉัน ฉันเองที่ผิดเสมอ ผิดที่ฉันมันพร้อมยอมเธอทุกที
แก้ไม่หายสอนไม่จำ ก็ใจไม่ยอมรักดี เจ็บเสียดีๆโทษฐานที่มันรักเธอ

ผิดที่ฉัน ฉันเองที่ผิดเสมอ ผิดที่ฉันมันพร้อมยอมเธอทุกที
แก้ไม่หายสอนไม่จำ ก็ใจไม่ยอมรักดี เจ็บเสียดีๆโทษฐานที่มันรักเธอ

เจ็บเสียดีๆโทษฐานที่ฉันรักเธอ