ANNA แอนนา หวงนาย LYRICS

เป็นอะไรไม่เข้าใจตัวเองเลย นี่ตัวฉันเป็นอะไร
ทำไมเราต้องรู้สึกไม่พอใจ เพียงแค่นายไปรักใคร

เป็นอะไรทั้งที่ใจควรยินดี ที่นายนั้นไปมีใคร
นายไปดีแล้วทำไมต้องใจหาย ต้องแอบไปร้องไห้คนเดียว

ทำไมต้องหวงไม่เข้าใจ ทำไมใจหายไม่เข้าใจ ไม่อยากให้นายไปอยู่ใกล้เขา
ทำไมต้องเหงาไม่เข้าใจ ก็ทั้งที่เราเป็นเพื่อนกัน ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลย

คืออะไรที่ฉันเป็นคืออะไร มันสับสนในตัวเอง
นายมีใครแล้วทำไมใจต้องเขว้ง นั่นแปลว่ารักนายใช่ไหม

ทำไมต้องหวงไม่เข้าใจ ทำไมใจหายไม่เข้าใจ ไม่อยากให้นายไปอยู่ใกล้เขา
ทำไมต้องเหงาไม่เข้าใจ ก็ทั้งที่เราเป็นเพื่อนกัน ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลย

ทำไมต้องหวงไม่เข้าใจ ทำไมใจหายไม่เข้าใจ ไม่อยากให้นายไปอยู่ใกล้เขา
ทำไมต้องเหงาไม่เข้าใจ ก็ทั้งที่เราเป็นเพื่อนกัน ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลย

ทำไมต้องหวงไม่เข้าใจ ก็ทั้งที่เราเป็นเพื่อนกัน ไม่อยากให้นายเป็นอย่างนี้เลย