ANN แอน ฐิติมา ประทุมทิพย์ เหมือนไม่มีใคร LYRICS

ขอถามได้ไหมไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่ง ขอถามได้ไหมเธอหมายความถึงอะไร
ที่ย้ำว่ารักบอกว่ารักมากมาย เธอตีความหมายไว้ยังไง

ที่พูดว่ารักแล้วทำไมช่างเหินห่าง ที่ว่าคิดถึงแต่เห็นเธอช่างเย็นชา
ยิ่งย้ำว่ารักกลับยิ่งเหงาเรื่อยมา ยังคงเคว้งคว้างไม่มีเปลี่ยน

ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าฉันยังมีเธอ ไม่บอกก็ไม่รู้ว่านี่คือความรัก
ก็เพิ่งจะรู้ว่ารักคือการทอดทิ้งกัน มีเธอก็เหมือนฉันไม่มี (ไม่มีใคร)

ที่ฉันคาดหวังหวังว่าคงอุ่นหัวใจ ที่ฉันคาดไว้จะได้เธอเช็ดน้ำตา
แต่เหมือนยิ่งช้ำยิ่งหวั่นไหวเรื่อยมา นี่หรือคือรักที่เธอบอก

ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าฉันยังมีเธอ ไม่บอกก็ไม่รู้ว่านี่คือความรัก
ก็เพิ่งจะรู้ว่ารักคือการทอดทิ้งกัน มีเธอก็เหมือนฉันไม่มี (ไม่มีใคร)

ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าฉันยังมีเธอ ไม่บอกก็ไม่รู้ว่านี่คือความรัก
ก็เพิ่งจะรู้ว่ารักคือการทอดทิ้งกัน มีเธอก็เหมือนฉันไม่มี (ไม่มีใคร)

นี่หรือคือรักที่เธอมี ที่เคยบอก