AMM แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร เธอไม่ต้องรู้ [100%] LYRICS

ส่งความรักไป ให้เธอทุกเช้า
ส่งความหวังดี ให้เธอทุกคืน

เธอก็คงไม่รู้หรอก
เธอไม่เคยมองเห็นฉันในสายตา
แต่ไม่เป็นไร

อยากจะรักเธอ ก็เพียงเท่านั้น
ไม่ได้ต้องการ ให้เธอรู้เลย

เป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่
ถึงจะรู้ในใจคนเดียวเหมือนเคย
ก็ไม่เป็นไร

เธอไม่ต้องรู้ ไม่ต้องรู้เลยว่าใครรักเธอ
เธอไม่ต้องรู้ เพราะไม่ใช่เรื่องของเธอ
เธอไม่ต้องรู้ เพราะสำคัญแค่ว่าฉันรักเธอ
แค่ให้ฉันเป็นไปอย่างนี้แค่ข้างเดียว
แค่ให้ฉันได้คิดไปคนเดียว ฉันก็พอใจ

เป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่
ถึงจะรู้ในใจคนเดียวเหมือนเคย
ก็ไม่เป็นไร

เธอไม่ต้องรู้ ไม่ต้องรู้เลยว่าใครรักเธอ
เธอไม่ต้องรู้ เพราะไม่ใช่เรื่องของเธอ
เธอไม่ต้องรู้ เพราะสำคัญแค่ว่าฉันรักเธอ
แค่ให้ฉันเป็นไปอย่างนี้แค่ข้างเดียว
แค่ให้ฉันได้คิดไปคนเดียว ฉันก็พอใจ