AMM แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร แค่เสียใจ ไม่พอ [100%] LYRICS

วันที่เธอเดินไปจากฉัน
อาจเป็นเหมือนวันแห่งความช้ำใจ
แต่ที่ทำให้ใจต้องช้ำเกินไป
คือวันนี้ที่เธอกลับมา

คำเสียใจที่มีให้ฉัน
นั่นมันยิ่งทำให้มีน้ำตา
ตัวฉันเองเหมือนคนที่ไร้ราคา
จะมีค่าแค่คำว่าเสียใจ

บอกฉันซ้ำๆ ว่าเธอเสียใจ
แต่ใยวันนั้นไม่คิดบ้าง
เมื่อเธอแปรผัน เมื่อรักจืดจาง
ฉันจะช้ำใจอย่างไร

เอ่ยซักคำที่ดีกว่านี้
สักคำที่ดีกว่าคำเสียใจ
คำที่ทำให้เราจบสิ้นกันไป
จากวันนี้จนตายก็พอ

บอกฉันซ้ำๆ ว่าเธอเสียใจ
แต่ใยวันนั้นไม่คิดบ้าง
เมื่อเธอแปรผัน เมื่อรักจืดจาง
ฉันจะช้ำใจอย่างไร

เอ่ยซักคำที่ดีกว่านี้
สักคำที่ดีกว่าคำเสียใจ
คำที่ทำให้เราจบสิ้นกันไป
จากวันนี้จนตายก็พอ

คำที่ทำให้เราจบสิ้นกันไป
จากวันนี้จนตายก็พอ