AMM แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร แค่รู้ว่ารักกัน LYRICS

คงเป็นที่โชคชะตา คงเป็นบนฟ้าบันดาล
ให้เราได้มาพบกันและพรากเราจากกัน
มันคงจะเป็นที่สุดของการทรมาน
ที่เธอและฉัน ต้องพบเจอ

ฉันรู้ยากเย็นเพียงใด ฉันรู้และเข้าใจ
ไม่มีคำใดทดแทนความเสียใจที่มี
แววตาของเธอมันบอกทุกคำดีๆ
และรวมถึงคำๆนี้ ฉันรักเธอ

จะอยู่ที่ไหนก็ตาม ความทรงจำที่ดี
จะมีแต่เธอผู้เดียวเท่านั้น
ไม่ว่าจะนานเพียงไหน จะรอแต่เธอเท่านั้น
จะไม่มีวันรักใคร(เหมือนเธอ/อีกแล้ว)

ฉันขอแค่เพียงได้รู้ ใจจริงที่ฉันมี
เธอเองก็มีหัวใจที่เหมือนกันกับฉัน
อะไรที่มันจะเกิดก็คงไม่สำคัญ
แค่รู้ว่าเธอรักฉันก็เพียงพอ

(คงเป็นบนฟ้าบันดาล ให้เราได้มาพบกันและพรากเราจากกัน)

จะอยู่ที่ไหนก็ตาม ความทรงจำที่ดี
จะมีแต่เธอผู้เดียวเท่านั้น
ไม่ว่าจะนานเพียงไหน จะรอแต่เธอเท่านั้น
จะไม่มีวันรักใคร(เหมือนเธอ/อีกแล้ว)

ฉันขอแค่เพียงได้รู้ ใจจริงที่ฉันมี
เธอเองก็มีหัวใจที่เหมือนกันกับฉัน
อะไรที่มันจะเกิดก็คงไม่สำคัญ
แค่รู้ว่าเธอรักฉันก็เพียงพอ

จะรอแต่เธอเท่านั้น ฉันสัญญา