AMM แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร คนกลางคืน [100%] LYRICS

ที่ตรงฉันยืน ตรงนี้มันมืดมน ผู้คนเข้ามาแล้วผ่านไป
ฉันไม่คิดเลย ว่าฉันจะพบใคร ถึงยังไงไม่มีใครเขามีใจให้กัน

อยากบอกเหมือนกัน ว่าฉันรู้สึกดี ที่เธอเข้ามาๆผูกพัน
แม้จะรักเธอ แต่ฉันก็ไหวหวั่น จะรักกันยังไง

เธอน่ะเป็นคนกลางวัน ฉันมันเป็นคนกลางคืน
อย่าเลยอย่าไปฝืนความเป็นไป
เธอห่วงใยเธอจริงจัง ฉันไม่อยากจะทำลายหัวใจ
แต่ความเป็นจริงเราไม่คู่ควร

ขอบคุณหัวใจ ที่ฉันได้จากเธอ ขอบคุณที่เธอให้เกียรติกัน
แม้จากนี้ไป ต้องร้างต้องเลิกกัน แต่ฉันจะไม่ลืม

เธอน่ะเป็นคนกลางวัน ฉันมันเป็นคนกลางคืน
อย่าเลยอย่าไปฝืนความเป็นไป
เธอห่วงใยเธอจริงจัง ฉันไม่อยากจะทำลายหัวใจ
แต่ความเป็นจริงเราไม่คู่ควร

ขอบคุณหัวใจ ที่ฉันได้จากเธอ ขอบคุณที่เธอให้เกียรติกัน
แม้จากนี้ไป ต้องร้างต้องเลิกกัน แต่ฉันจะไม่ลืม

แม้จะเสียใจ แต่ฉันไม่เสียดาย ที่ฉันได้รักเธอ