เต๋อ ปิดเทอมใหญ่ฯ มีตาหามีแววไม่ LYRICS

มีตาหามีแววไม่
คำร้อง นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง Minguta


ก็ไม่อยากจะคิดว่าคือเรื่องจริง
ที่ต้องโดนเธอทิ้งไม่มีเหตุผล
บอกได้เลยเธอนั้นทำลายผิดคน
เธอไม่รู้อะไร

บอกได้เลยโลกนี้ไม่มีอีกแล้ว
เธอไม่เจออีกแล้วคนจริงอย่างฉัน
คนที่มันจะรักเธอไปอีกนาน รู้ไหม

เธอมีแค่ตา แต่มันไม่มีแวว
เธอลืมหมดแล้ว คนหนึ่งซึ่งเคยรัก
ทุ่มเททุกอย่าง แต่เธอก็เหมือนไม่เคยรู้จัก
คุณค่าแห่งรักแท้จริง

คนที่มันจะรักเธอจนหมดลม
คนที่จะหกล้มซมซานกับเธอ
แต่เธอคงจะคิดว่ายังไม่เจอ คนนั้น

เธอมีแค่ตา แต่มันไม่มีแวว
เธอลืมหมดแล้ว คนหนึ่งซึ่งเคยรัก
ทุ่มเททุกอย่าง แต่เธอก็เหมือนไม่เคยรู้จัก
คุณค่าแห่งรักแท้จริง

เธอมีแค่ตา แต่มันไม่มีแวว
เธอลืมหมดแล้ว คนหนึ่งซึ่งเคยรัก
ทุ่มเททุกอย่าง แต่เธอก็เหมือนไม่เคยรู้จัก
คุณค่าแห่งรักแท้จริง

เธอหลงเธอลืมว่าใครรักเธอ เธอหลงลืมหมดแล้ว
ทุ่มเททุกอย่าง แต่เธอก็เหมือนไม่เคยรู้จัก
คุณค่าแห่งรักแท้จริง