SASIKARN เอ๊ะ ไม่อยากคิดถึงวันพรุ่งนี้ LYRICS

ไม่รู้ว่ามันจะจริงไม่จริง
ที่ใครบอกเอาไว้
ความรักนั้นมีทั้งร้ายและดี
ทุกข์หรือสมหวังไม่อาจคาดเดา
รู้เพียงในวันนี้
ความรักฉันที่มีนั้นสวยงาม

เมื่อเราทั้งสองมีกันและกัน
และความสุขนั้นจะมีให้ฉันไปอีกนานไหม

ฉันไม่อยากคิดถึงวันพรุ่งนี้
ขอมีวันนี้กับเธอคนนี้เรื่อยไป
ให้ใจเราทุกวัน ผูกพันกันด้วยความเข้าใจ
ไม่ต้องการอะไรแค่ขอให้เธอได้อยู่ด้วยกัน

แม้ไม่อาจห้ามเวลาให้เวียนหมุนไป
ฉันก็จะใช้หัวใจดวงนี้ยืนยัน
ไม่มีอะไรที่มันแน่นอน ที่รู้และแน่ใจ
ใจดวงนี้ของฉันนั้นเหมือนเดิม

เมื่อเราทั้งสองมีกันและกัน
และความสุขนั้นจะมีให้ฉันไปอีกนานไหม

ฉันไม่อยากคิดถึงวันพรุ่งนี้
ขอมีวันนี้กับเธอคนนี้เรื่อยไป
ให้ใจเราทุกวัน ผูกพันกันด้วยความเข้าใจ
ไม่ต้องการอะไรแค่ขอให้เธอได้อยู่ด้วยกัน